Decoderen

Het vertalen door de ontvanger van een boodschap in een voor hem bekend taalsysteem (dus in betekenisvolle begrippen). Zie ook communicatieproces.