Debt ratio

Een kengetal met betrekking tot de solvabiliteit van een bedrijf: vreemd vermogen gedeeld door totaal vermogen. Zie solvabiliteit, zie ook balans.