Dashboard

Bij analyse van alignment aan de hand van het Benefit Boardroom Alignment model (zie aldaar): manier van weergeven van alignmentscores. Vergelijkbaar met het dashboard van een auto. Het dashboard geeft de alignment­scores in één oogopslag weer, in het bijzonder de mate van afwijking tussen boardfocus en de huidige positie van inkoop.