D-PBOI-E management-model

Model dat ten grondslag ligt aan het WCP-onderzoek van Berenschot. Zie World‑Class Purchasing. Het model voor de inkoopfunctie bestaat uit de elementen:

1. het vastleggen van het doel, vanuit de strategie van de onder­neming, en van daaruit beschrijven van de doelstellingen van de inkoopproces­verbetering; 2. de beschrijving van de (inkoop)processen; 3. de besturing van het proces: besturingsmethodiek, -loop en -indicatoren; 4. organisatiestructuur: onder andere overlegvormen, informatiestromen en cultuur; 5. informatie die nodig is om de verschillende inkoopprocessen effectief uit te kunnen voeren; 6. e‑technology: inkopen met gebruik van internettechnologie.