Customer service

De mate waarin de totale dienstverlening van de organisatie voldoet aan de behoefte van de klant. Hieronder vallen bijvoorbeeld servicegraad, lever­betrouwbaarheid, fouten in nalevering, kwaliteit van de leveringen, fouten in de facturering, klachten­behandeling en spoedleveringen en levertijd