Current reality tree

Een weergave van de huidige werkelijkheid in een oorzaak-gevolgboom. Hulpmiddel voor het opsporen van het probleem. Wordt wel gebruikt als hulpmiddel bij stap 1 van de theory of constraints.