Curator

Bij faillissement: een door de president van de rechtbank aangewezen functionaris, die belast is met het beheer en de vereffening van de failliete boedel.