Cumulatief percentage

Het aantal waarnemingen dat gelijk is aan of kleiner is dan een bepaalde waarde, uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal waarnemingen.