Culturele school

Een van de leerscholen van strategieontwikkeling (zie aldaar). Strategievorming bij de culturele school kunnen we omschrijven als een proces dat is geworteld in de sociale kracht van een cultuur. Bij cultuur gaat het om ‘de geest van het bedrijf’, de gemeenschappelijke overtuiging van een groep individuen, die tot uiting komt in gewoontes, tradities en waarden en normen.