Crediteursverzuim

Tekort­schieten van de koper. Bijvoorbeeld geen medewerking verlenen tot inontvangstneming.