Correctief onderhoud

Onderhoud dat ten doel heeft gebreken te herstellen.