Corporate governance

Corporate governance staat voor behoorlijk bestuur. Het bestuur van een organisatie is in toenemende mate verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de ondernemingsrisico’s en de rapportage hierover.