Coƶperatie

Bijzondere vorm van een vereniging, waarbij een bedrijf wordt uitgeoefend ten dienste van de leden van de vereniging. Statutair doel: voorzien in de stoffelijke behoeften van de leden in het bedrijf dat daarvoor voor hen wordt uitgeoefend.