Converteerbare obligatie

Een obligatie die in de toekomst onder bepaalde voor­waarden kan worden omgezet in aandelen van de onder­neming.