Contributiemarge

Term bij direct costing. Van de omzet worden de variabele kosten afgetrokken, het reste­rende bedrag is de contributiemarge. Hiervan worden de vaste kosten afgetrokken. Het dan overblijvende bedrag is de periodewinst. Contributiemarge wordt ook wel dekkings­bijdrage genoemd.