Contractmanagementcyclus

Contractmanagement is een managementproces en heeft een cyclisch karakter, bestaande uit de fasen contractinitiatie, contractvorming, contractimplementatie, contractexecutie en contractevaluatie. Het geheel is ingebed in het supplier relation management.