Contractbeheer

Contractbeheer heeft als doel de interne organisatie te voorzien van voldoende inzicht in lopende contracten en de juiste contractuele afspraken en informatie, door middel van het voeren van een daartoe bestemde administratie.