Constructieve dialoog

Begrip bij verandermanagement. Om daadwerkelijk tot verandering te komen, moeten nieuwe ideeën, concepten en methoden verankerd worden in het denken en handelen van betrokkenen. De praktijk van verandertrajecten wijst uit dat dit beter lukt als managers en medewerkers samen al tastend en zoekend de veranderrichting integreren in hun dagelijkse beslissingen en handelen. Kenmerken die nodig zijn voor zo’n dialoog zijn: wederkerigheid, ruimte voor verschillende zienswijzen, ruimte om ‘vaststaande’ assumpties ter discussie te stellen en kritische vragen te stellen. Randvoorwaarde is vertrouwen.