Constante jurisprudentie

Gelijke uitspraken van rechters in soortgelijke gevallen.