Conservatoir beslag

Een beslag door een schuldeiser op goederen van de schuldenaar om te voorkomen dat levering, afgifte en/of verhaal achteraf niet mogelijk blijken te zijn doordat de goederen (ook banktegoeden, effecten en dergelijke vallen hieronder) zijn ‘verdwenen’. Zie ook beslag.