Consequentiemanagement

Een methode om scope creep (zie aldaar) tegen te gaan. Bij wijzigingsvoorstellen voor bijvoorbeeld het inkoopactieplan, schat degene die verantwoordelijk is voor het betreffende deel van het plan eerst in of er sprake is van een modificatie of een verandering van de uitgangspunten. In het laatste geval zal hij duidelijk maken wat de invloed is op de geplande doorlooptijd en de doelstellingen. Ook zal hij toelichten wat de voordelen van de verandering inhouden en welke risico’s hij ziet. Dit resulteert in een voorstel dat hij voorlegt aan de eindverantwoorde­lijke, die de go/no go beslissing neemt.