Congruentiefout

Taalkundige fout waarbij in een zin persoon en getal van onderwerp en persoonsvorm niet overeenkomen.