Confrontatiebijeenkomst

Groepsinterventies voor conflictoplossing. Deze interventie is vooral geschikt als groepen of afdelingen stereotiepe en negatieve beelden van elkaar hebben en als communicatie zo goed als onmogelijk is.