Confrontatie order ontvangst factuur

Afgekort COOF. Het ten behoeve van de administra­tieve afhandeling aan elkaar koppelen en controleren van de order, ontvangst en factuur.