Conformiteit

Houdt in dat de zaak beantwoordt aan de overeenkomst.