Conflictoplossingsgesprek

Gesprek tussen de partijen die een conflict met elkaar hebben, met de bedoeling het conflict op te lossen.