Configuraties

Mintzberg onderscheidt vijf configuraties of structuurtypen van organisaties: eenvoudige structuur, machinebureaucratie, professionele bureaucratie, divisieorganisatie en adhocratie. De vraag welke personeelsgroep en welk coördinatiemechanisme in een organisatie dominant is, bepaalt het structuurtype. Zie ook de afzonderlijke typen.