Concurrerende netwerken

Term bij de netwerkbenadering. Zie aldaar. Het gaat niet meer om individuele bedrijven, maar om complete ketens die met elkaar concurreren.