Concurrentiestrategieën van Porter

Porter onderscheidt drie basis­strategieën om concurrentieel voordeel op te bouwen en zo lang mogelijk vast te houden: kostenleiderschap, differentiatie en focusstrategie. Zie ook de afzonderlijke strategieën.