Concurrentie-gerichte dialoog

Een procedure bij Europees aanbesteden. Deze procedure is geschikt voor bijzonder complexe gevallen. In deze procedure gaat men met geselecteerde gegadigden van gedachten wisselen over de mogelijke technische oplossingen.