Concurrente schuldeisers

Bij faillissement: schuldeisers zonder preferentie of voorrang bij voldoening van hun vordering.