Concretiseren

Gespreksvaardigheid. De ander zo nauwkeuring en precies mogelijk laten vertellen.