Concessieplan

Het maken van een concessieplan is onderdeel van de voorbereiding van een onderhandeling. In het concessieplan wordt aangegeven hoe we onze onderhandelingsruimte willen gebruiken: wanneer en in wat voor stappen?