Concessie

Het tijdens de onderhandeling verlaten van een eerder ingenomen positie die voor de wederpartij ongunstig is.