Concernsamenhang

Begrip uit het model voor inkoopsynergie van Rozemeijer (zie aldaar). De mate waarin zelfstandige onderdelen van een concern samenhangen qua strategie, aard van de producten en/of diensten en de concerncultuur.