Concerngarantie

Vergelijkbaar met een bankgarantie (zie aldaar). Het moederconcern geeft een garantie voor nakoming of betaling van een som geld als de opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet.