Conceptspecificatie

Nadere beschrijving van de functionele specificatie voor de meest kritische of strategische basisbestanddelen van onder andere technische, commer­ciële, logistieke en juridische aspecten. Zie ook functionele specificatie, specificatie.