Computersysteem

Bij IT-contracten: een geheel van apparatuur, waarbij zowel de systeem­programmatuur als de applicatie­programmatuur zijn inbegrepen.