Complete ranking

Een zodanige rangorde in de offertes dat geen enkel alternatief gelijk eindigt aan een ander alternatief.