Competentietheorie

Andere naam voor de resource based theorie van Hamel en Prahalad. Zie aldaar.