Competentieprofiel

Een omschrijving van de competenties waarover een medewerker bij voorkeur moet beschikken om een specifieke taak of functie uit te kunnen oefenen.