Competentiemanagement

Het continu, geïntegreerd afstemmen van talenten van medewerkers op strategische doelen die vertaald zijn in competenties. Zie ook competentie.