Compartimenten (model)

Term relevant voor inkopers in de zorgsector. Sinds het Regeerakkoord van 1994 onderscheidt de overheid drie verzekerings­compartimenten. Het eerste compartiment bevat de langdurige zorg en de zogeheten onverzekerbare medische risico’s. De verstrekking en financiering van deze zorg worden grotendeels geregeld door de overheid via de AWBZ. Het tweede compartiment bevat kortdurende geneeskundige zorg die voor iedereen toegankelijk moet zijn. Zowel de overheid als de zorgverzekeraars hebben een rol in de verstrekking en financiering van de zorg in dit compartiment. Het derde compartiment bevat de zorg die niet in het eerste en tweede compartiment Is ondergebracht en waarvoor iedere burger zich vrijwillig aanvullend kan verzekeren.