Common Procurement Vocabulary

Afgekort CPV. Een lijst waarin goederen, diensten en werken worden beschreven en zijn voorzien van een code. Deze codering wordt gebruikt bij Europees aanbesteden, om tot standaardisatie te komen. De aanbestedende dienst is verplicht om de codes volgens de CPV op te nemen in de aankondiging.