Commitmentcontract

Een van de drie ideaaltypische contractvormen volgens Klein Woolthuis. De andere twee zijn relatiecontract en beveiligingscontract (zie aldaar). Het commitmentcontract is positief, toekomst-, actie- en projectgericht.