Commitment

Bij advisering: acceptatie van een advies. Om een advies in de praktijk effectief te laten zijn, is meer nodig dan alleen een inhoude­lijk, kwalitatief goed advies. De (interne) klant moet het advies ook nog accepteren. Formule: E = K x A (effect van een advies = kwaliteit x acceptatie).