Commerciële onzekerheid

Begrip in het model van Fisher (zie aldaar). Geeft aan in hoeverre er bij het aan te schaffen product sprake is van een commercieel onzekere situatie.