Collegiale toetsing

Vorm van professionalisering. De professional voert een gesprek met speciaal daarvoor opgeleide collega’s.