College

Naam van een bestuurlijk lichaam in de publieke sector. Bij Nederlandse gemeenten vormt het college van burgemeester en wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente.