Collectieve verzekering

Term relevant voor inkopers in de zorgsector. Van een collectieve verzekering is sprake wanneer één partij de verzekeringsnemer is voor andere partijen. Voorbeeld: een collectieve zorgverzekering voor werknemers waarbij de werkgever als verzekeringsnemer optreedt en de werknemers verzekerden zijn.